21 000 pacjentów

4200 próbek do badań genetycznych

1400 przesyłek kurierskich

700 lekarzy

16 województw

1 badanie

1 badanie

Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne zaburzeń lipidowych oraz wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowego w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015
...w 2015 roku w całej Polsce...
LIPIDOGEN 2015